Fifala

De vzw Fifala werd in maart 2006 opgericht om een sensibilisering aan te wakkeren in Vlaanderen voor de problematiek in Mali en om op een gestructureerde wijze projecten te ondersteunen in de domeinen van gezondheidszorg en onderwijs.

Mali, Afrika

Binnen het domein gezondheidszorg ondersteunt Fifala voornamelijk het dispensarium in Koutienso financieel en logistiek.  Deze doelstelling past ook binnen de derde SDG: “zorg dragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen”.

We trachten dit te bekomen door middel van verschillende projecten:

  • Melkpoederproject voor weeskinderen
  • Fifala voorziet in een financiële ondersteuning van gezinnen (bv. Josephine) voor het opvangen van de weeskinderen.
  • Ondersteuning bieden onder de vorm een goede infrastructuur en het nodige materiaal.

Daarnaast investeert Fifala ook in projecten die als doelstelling hebben om het onderwijs te verbeteren en de toegankelijkheid ervan te bevorderen. Dit past binnen de vierde SDG: “Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen”.

We trachten dit te bekomen door middel van verschillende projecten:

  • Fifala betaalt de kosten van de warme maaltijd in de kleuterschool.
  • Fifala betaalt reeds jaren het schoolgeld van de onbemiddelde kinderen.
  • De kleuterschool en lagere school voorzien in een goede infrastructuur en logistieke ondersteuning.
  • Ondersteuning van de Promotion Féminin in San en Koutienso.

U kan ons financieel steunen door te storten op de rekening van LzG met als mededeling: Gift aan Lzg: Fifala. Deze mededeling is erg belangrijk want LzG herbergt meerdere projecten.

BE48 5230 8027 2427
Leraars zonder Grenzen
Jan de Graafstraat 7, 2600 Berchem

Contact

Anny Delsaer
Wellen
011 31 36 76
anny.delsaer@skynet.be