Inanda

De familie Dierckx is al jaren aan de slag in de crèche en kleuterschool Siyathuthuka in Durban via het ondersteunen van de kleuterklassen en kleine klusjes opknappen.

Zuid-Afrika, Afrika

De familie Dierckx is al jaren aan de slag in de crèche en kleuterschool Siyathuthuka in Durban via het ondersteunen van de kleuterklassen en kleine klusjes opknappen. Zo ontstond een warme band met de opvoedsters en met de directrice Liliane. Nu is het moment aangebroken om het draagvlak in Vlaanderen uit te breiden en er echt 'een project' van te maken.
Het project subsidieert o.a. de vorming van het personeel en springt gezinnen in noodsituaties bij.  

 

Visie Inanda

‘Ik ben alleen maar, omdat jij bent’
 

Onze algemene visie is dat iedereen rijker wordt van een evenwaardige en solidaire houding ten opzichte van elkaar. De basis om dit te bereiken is het organiseren en faciliteren van een open en vrije communicatie en een gelijkwaardige dialoog tussen mensen met verschillende visies, achtergronden, ….

Het uitgangspunt is dat iedereen gelijkwaardig is en belangrijke zaken te vertellen heeft. De kracht zit in de interactie. Diversiteit leidt enkel tot creatieve interactie wanneer iedereen op een gelijkwaardige manier ideeën met elkaar uitwisselt. Door mensen met verschillende visies, focuspunten en competenties met elkaar in contact te brengen, en dit ook ernstig te nemen, kan er iets nieuws ontstaan.

We trachten zowel kinderen als volwassenen samen te brengen. Kinderen staan doorgaans meer open voor elkaar en gaan vanzelf authentieker in gesprek met elkaar. Wij, de volwassenen, moeten deze mogelijkheid tot gesprek alleen mogelijk maken. Het doel is om kinderen gevoeliger te maken voor gelijkwaardigheid binnen gelijkenissen en verschillen. Hopelijk behouden zij deze competentie als volwassenen waardoor de kans op gelijkwaardig partnerschap verhoogt.

Inanda gelooft in educatie als hefboom tot ontwikkeling waardoor educatie vaak gebruikt wordt als ingangspoort om gesprekken te organiseren.

Contact