Inlevingsreis naar Madagascar

04/12/2022

Samen met andere vrijwilligers 3 à 4 weken het project en het land verkennen!

Taakomschrijving

Je helpt klassen, de bib en de speelplaats inrichten samen met de locale leerkrachten en de ouders van de leerlingen.
Je ondersteunt leraren bij het verwerven van cratieve en practische werkvormen voor hun lessen.
Je geeft in samenspraak met de lokale leerkrachten les aan klasjes van de basisschool.

Profiel

Je kan

  • je in het Frans uit de slag trekken
  • functioneren in een groep
  • je aanpassen aan  een verblijf  in enigszins primitieve omstandigheden
  • je open opstellen voor andere culturen en omgaan met andere  opvattingen en gewoontes
  • flexibel zijn als iets niet verloopt zoals je zou willen of binnen de tijd die je verwacht

Duur

Er wordt een periode van 3 weken vooropgesteld. In de loop van juli - augustus 2023. Je kan zelf die periode inkorten of verlengen. 

Voorwaarden

 

Reageren

Bezorg je CV en motivatiebrief aan een projectvertegenwoordiger:

Annie Deronne
0498743130
annie_deronne@hotmail.com