Ithemba

"iThemba" betekent "hoop" in het Xhosa. En dat is precies waartoe iThemba wil bijdragen: hoop op een mooiere toekomst door onderwijs voor economisch zwakkeren in gans Afrika, vooral in landelijke gebieden.

Tanzania, Afrika

iThemba is in september 2006 opgericht door een aantal enthousiaste mensen uit de aannemerswereld. Zo startte de groep met de bouw en renovatie van de BARAA PRIMARY SCHOOL in Arusha, Tanzania. De werkwijze is daarbij uniek. 

Alle werkingskosten worden persoonlijk door de bestuursleden gedragen. Van de lokale verantwoordelijken wordt een erg strikte verantwoording gevraagd van de uitgaven die zij doen. Zo werd schoolmateriaal aangekocht, startte de bouw van toiletten, klaslokalen, een bib en lerarenlokaal en werden leidingen aangelegd. 

Vanaf 2010 startte een peterschapsprogramma om voor de 1474 kinderen verdere opleiding te kunnen garanderen en aldus een structurele oplossing te bieden. In bijgevoegde film kan je een beeld krijgen van dingen die al werden gerealiseerd. 

Eind 2009 is iThemba begonnen met een meer systematische ondersteuning van het pedagogisch en didactisch gebeuren. Hoofddoelstelling: toekomstgericht, duurzaam onderwijs door samen creatief en proactief in te spelen op de opportuniteiten die zich aandienen in de omgeving, vanuit de mogelijkheden en talenten van de betrokkenen en dit vanuit een emancipatorische visie. 

Zoveel jaar later, en dankzij vele vrijwilligers, groeide de Baraa Primary School uit als een voorbeeld voor alle Government schools in Tanzania. De school, die in 2010 de voorlaatste plaats in de ranking stond, eindigt nu als de eerste Government Primary School in de nationale ranking op basis van vergelijkbare examens. Tevens werd en een speciale afdeling gestart voor kinderen met leerachterstand en gehandicapte kinderen.

Ook is er een 'Nutrition program' voor de 241 ondervoede kinderen op school, een micro- financieringsbank voor de leraren, een medisch health programma, een sociale dienst, een zeer uitgebreid naschoolse activiteiten programma voor sport en bijkomende lessen Engels, wiskunde en Kiswahili, enz. Kortom, iThemba tracht door 'educatie' de armoede te bestrijden.

 

Vrijwilligers - stagiairs 

iThemba kan steeds vrijwilligers/studenten stagiairs gebruiken om de leraars bij te staan.

Contact

Miguel Van Hoof
0495 53 13 22
miguel@vanhoof.cc
Algemeen contact
info@ithemba.be

Meer over Ithemba