Ithemba

"iThemba" betekent "hoop" in het Xhosa. En dat is precies waartoe iThemba wil bijdragen: hoop op een mooiere toekomst door onderwijs voor economisch zwakkeren in gans Afrika, vooral in landelijke gebieden.

Tanzania, Afrika

iThemba is in september 2006 opgericht door een aantal enthousiaste vrienden uit de aannemerswereld. Zo startte de groep met de bouw en renovatie van de BARAA PRIMARY SCHOOL in Arusha, Tanzania. De werkwijze is daarbij uniek: alle werkingskosten worden persoonlijk door de bestuursleden gedragen.  

Van de lokale verantwoordelijken wordt een erg strikte verantwoording gevraagd van de uitgaven die zij doen. Zo werd schoolmateriaal aangekocht, startte de bouw van toiletten, klaslokalen, een bib en lerarenlokaal en werden leidingen aangelegd.  

Vanaf 2010 startte een peterschapsprogramma om voor de destijds 1474 kinderen verdere opleiding te kunnen garanderen en aldus een structurele oplossing te bieden.  

Eind 2009 is iThemba begonnen met een meer systematische ondersteuning van het pedagogisch en didactisch gebeuren. Hoofddoelstelling: toekomstgericht, duurzaam onderwijs door samen creatief en proactief in te spelen op de opportuniteiten die zich aandienen in de omgeving, vanuit de mogelijkheden en talenten van de betrokkenen en dit vanuit een emancipatorische visie.  

Zoveel jaar later, en dankzij vele vrijwilligers, groeide de Baraa Primary School uit als een voorbeeld voor alle Government schools in Tanzania. De school, die in 2010 de voorlaatste plaats in de ranking stond, eindigde toen als de eerste Government Primary School in de nationale ranking op basis van vergelijkbare examens. Tevens werd en een speciale afdeling gestart voor kinderen met leerachterstand en gehandicapte kinderen, gesteund door de Tanzaniaanse overheid. 

Sinds 2020 is de focus van iThemba steeds meer verschoven van de infrastructuur van de school en didactische ondersteuning richting het ondersteunen van individuele leerlingen, momenteel is dit de hoofdfocus van het project. Het gaat hierbij om het betalen van het schoolgeld, schoolmateriaal, uniformen, warme maaltijd e.d. van de studenten. De leerlingen worden nauw opgevolgd op vlak van studieresultaten en indien nodig zijn er ook huisbezoeken om het gezin als geheel te ondersteunen. Momenteel worden 84 leerlingen in de lagere school gesponsord. Gedurende al deze jaren zijn er ondertussen 51 leerlingen naar het middelbaar onderwijs doorgestroomd en zitten er 24 studenten in hoger onderwijs of zijn in afwachting van hoger onderwijs.Extra donaties worden ingezet voor ondersteuning van de leerlingen op andere, educatieve, vlakken (wasbare maandverbanden en een seminarie over menstruatie om de leerlingen hier meer kennis over te geven, een solar light zodat leerlingen zonder elektriciteit thuis toch nog voor school kunnen werken, kledij voor thuis, indien nodig ook voeding, medische kosten, ...). 

 

Vrijwilligers - stagiairs 

iThemba kan steeds vrijwilligers/studenten stagiairs gebruiken om de leraars bij te staan.

Contact

Miguel Van Hoof
0495 53 13 22
miguel@vanhoof.cc
Algemeen contact
info@ithemba.be