Josiane Frans - motivatie

  • LzG
  • | Josiane Frans - motivatie

Ik ben Josiane Frans (°1961). 

Ik geef Nederlands en Engels in Regina Pacis Hove. Mijn engagement voor LzG kwam er in 2010 nadat ik met Edukans naar Burundi geweest was om een cursus Engelse didactiek te geven aan een 140-tal leraren Engels. Deze ervaring was zo verrijkend voor iedereen dat we nog 4 jaar hebben verder gewerkt. 

Door de politieke instabiliteit is ons werk nu on hold maar we blijven geloven in het ‘train the trainer’-principe en het wederzijds delen van ervaringen vanuit een gelijkwaardige positie. Door dit alles ben ik in de bestuursraad van LzG gerold. Het is boeiend diverse projecten te leren kennen en hen met elkaar te laten netwerken.

Als bestuurslid wil ik mij inzetten om op studiedagen zinvolle vormingen aan te bieden, LzG bekender te maken, vraaggestuurd ondersteuning te bieden door o.a. didactisch materiaal te ontwerpen. Kortom, ik wil een ambassadeur zijn van LzG.

< Terug naar "wie zijn wij"