Kids in Kindia

Dit initiatief begon toen Martien Frisch uit Bever met kvlv-vrouwen, in samenwerking met ngo TRIAS, op inleefreis trok naar Guinée.

Guinee, Afrika

De Afrika-microbe, de passie voor onderwijs en de ontmoeting met Marijke Folmer en Mamadou Sow zorgden voor het begin van een boeiend project KIK.

vzw KIK (opgericht in 2015) wil de kinderen in de basisschool "Le Dauphin" in Féréfou (buitenwijk van Kindia)  in Guinee (West-Afrika) betere onderwijskansen bieden.
Omdat voorschools onderwijs in Guinée niet gestimuleerd en gesubsidieerd wordt, focust KIK op kindvriendelijk kleuteronderwijs waar spelend leren belangrijk is. 

Er is tevens een uitwisseling, zowel pedagogisch als didactisch, tussen de basisschool Ak'Cent uit Bever en de school Le Dauphin uit Kindia. 

Om aan de lokale behoeften te voldoen financieert KIK de bouw van klaslokalen en de ondersteuning bij aankoop van didactisch materiaal. Voor de bouw wordt samengewerkt met de Guinése stichting "Pierre à Bâtir", die zorgt voor de concrete realisatie. De school Le Dauphin betaalt huur, waarmee Pierre à Bâtir de school kan onderhouden en op termijn andere scholen zal bouwen.

Vacatures

Contact

Martien Frisch
Puydt 20
1547 Bever
0496975592
martienfrisch@telenet.be

Meer over Kids in Kindia