KOCS vzw Steungroep Zambia

Dit project ondersteunt de Makululu C Basic School in Kabwe, Zambia

Zambia, Afrika

De vzw KOCS Steungroep Zambia zet zich in voor de Makululu C Basic School (vroegere naam: Kabwe Open Community School, afgekort KOCS).  Deze school bevindt zich in de Makululu Compound, een sloppenwijk van Kabwe in Zambia.  
In de school wordt onderwijs geboden aan kinderen van 6 tot 18 jaar.  De meeste van deze kinderen hebben één of beide ouders verloren door aids.  Momenteel (in 2023) volgen bijna 2.000 kinderen de lessen. 

De vzw ondersteunt de school door het financieren van  
- de betaling van de lonen van vrijwillige leerkrachten 
- lerarenopleidingen  
- de aankoop van opleidings- en lesmateriaal (o.a. schoolmeubilair en computers) 
- renovaties en nieuwbouw van schoolinfrastructuur. 

Door onze steun willen wij 
- zoveel mogelijk (kwetsbare) kinderen en jongeren een kans op onderwijs bieden 
- een bijdrage leveren tot de kwaliteit van dit onderwijs in de Makukulu C Basic School. 
 

Nieuws

Contact

Eddy Van Aert
Kraaienberg 74, 2910 Essen
e.vanaert@skynet.be

Meer over KOCS vzw Steungroep Zambia