Lerend Netwerk

22/11/2023
Kennisoverdracht en uitwisseling tussen de projecten

Kennisoverdracht en uitwisseling tussen de verschillende projecten is één van de doelstellingen van Leraars zonder Grenzen. 

Een van de elementen waar we sterk op inzetten is het organiseren van de Lerend Netwerk momenten. dat zijn driemaandelijkse digitale netwerkmomenten tussen de projecten. Heel wat verschillende thema's komen aan bod.