Liboso - Adopt a school

Dit project ondersteunt twee basisscholen in de provincie Kinshasa.

RD Congo, Afrika

Liboso – is een woord uit het Lingala, één van de voornaamste Afrikaanse talen in Congo, en betekent ‘Vooruit!’

Ons project steunt de werking van twee basisscholen in de provincie Kinshasa in de Democratische Republiek Congo.  We doen dit in samenwerking met de vzw ‘MAIK (‘Mouvement d’Action pour l’Intégration de Kinkole), een Congolese NGO.  Het gaat om een school in Kinkole, een vissersdorp aan de Congostroom, 30 km. ten noordoosten van Kinshasa.  Voor het schoolgebouw uit de koloniale tijd zijn een aantal renovatiewerken nodig waar Liboso mee de nodige fondsen voor inzamelt.  De tweede school is gesitueerd in Ngwene, een arm landbouwersdorp 120 km ten noordoosten van Kinshasa.  Er is een lagere school, die naam onwaardig omwille van de heel slechte kwaliteit van de accomodatie : een gebouwtje, bestaande uit een houten geraamte, een golfplaten dak, wanden van bamboe en een vloer van aangestampte aarde ...

De voornaamste ambitie van Liboso is om het dorp Ngwene te helpen een volwaardig schoolgebouw op te trekken ; daarnaast steunen we de dagelijkse werking van de school met de aankoop van didactisch materiaal en schoolgerei voor de armste kinderen. 

Beide scholen zijn erkend door de Congolese overheid; sinds 1 januari 2020 worden de salarissen van de leerkrachten betaald door die overheid (voorheen werden de leerkrachten via het inschrijvingsgeld door de ouders van de leerlingen betaald).

Historiek van Liboso

In 2012-2013 maakten enkele vrijwilligers van de parochie OLV Geboorte Lint kennis met de Congolese priester Epicure Bohi die toen een tijdje bewoner van het plaatselijke asielzoekerscentrum was.  Ook na zijn terugkeer naar Congo bleven er contacten.  Epicure Bohi motiveerde enkele Lintse vrijwilligers om de twee basisschooltjes, financieel te ondersteunen zodat er op termijn les kan gegeven worden in volwaardige omstandigheden.

De vzw MAIK

De Congolese vzw MAIK zet zich onder stimulans van zijn promotor Epicure Bohi sinds 2009 voor de de integrale ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen Kinkole en Ngwene in de provincie Kinshasa.  In Kinkole wordt er ingezet op degelijk (basis)onderwijs en de promotie van duurzame visserij (de voornaamste inkomstenbron van het dorp aan de Congostroom). In Ngwene is de voornaamste zorg het voorzien van onderwijs in een infrastructuur die aan minimale kwaliteitsvereisten voldoet. De vzw MAIK is erkend door de Congolese overheid en heeft een Raad van Bestuur met een breed netwerk in de regio Kinshasa.  De samenwerking tussen MAIK en Liboso wordt ondersteund door het aartsbisdom Kinshasa en het Congolese ministerie van onderwijs. 

Contact

Renaat Hanssens
0494/982810
renaat.hanssens@telenet.be

Meer over Liboso - Adopt a school