Lokale hulp - kandidatuur doorsturen

  • LzG
  • | Lokale hulp - kandidatuur doorsturen

Welkom. We zijn heel blij dat je eraan denkt om vrijwilligerswerk te doen in het Zuiden bij een van onze aangesloten scholen en projecten wereldwijd.  We hopen samen met jullie dat corona geen spelbreker is, en je binnenkort jouw steentje kunt bijdragen. 

Helpende handen

We hebben met Leraars zonder Grenzen de voorbije jaren een groot netwerk uitgebouwd. Wereldwijd. Kennisoverdracht stimuleren en alle leerkrachten ondersteunen. Covid zorgt op veel plaatsen in de wereld voor extra problemen om kwalitatief onderwijs voor wie dan ook te garanderen.  

Aarzel daarom niet langer. We kunnen alle hulp gebruiken!

Heel graag bouwen we samen met alle vrijwilligers een lange termijnrelatie op. Vrijwilligerswerk ginds behelst daarom meestal een minimaal aantal weken. Vervoer-kost-inwoon zijn meestal ten laste van de vrijwilligers, maar alles is project-afhankelijk. Ondersteuning van de projecten is heel uiteenlopend en afhankelijk van project tot project. Neem zeker een kijkje naar de bestaande oproepen op onze website! 

Stuur ons jouw kandidatuur op.  

Na interne check en goedkeuring gaan we op zoek naar een project die je hulp goed kan gebruiken!

Hou er mee rekening dat het in deze tijden van corona niet evident is om naar het Zuiden te gaan of een project te vinden die je op dit ogenblik kan (en mag) ontvangen.