Mali-ka-di

Mali-ka-di is een in 2010 opgerichte v.z.w. De vereniging heeft tot doel de zelfontplooiing van de inwoners van Mali te bevorderen op creatief en maatschappelijk vlak, door middel van scholing en vormingsprogramma's, bewustmaking, uitwisselingsprojecten, publicaties, tentoonstellingen, ...

Mali, Afrika

Mali-ka-di is in 2011 begonnen met een schooltje in een zeer afgelegen dorpje in de savanne in Mali (West-Afrika). Daardoor konden al die tijd 150 kinderen dagelijks naar school. De school is gericht op het verwerven van drie vaardigheden: elementaire cognitieve kennis als lezen, schrijven, rekenen, talen (Bamanan, Frans), daarnaast op het verwerven van praktische vaardigheden (timmeren, tuinieren, kleermakerij, …) en morele verantwoordelijkheid (gelijkwaardigheid van meisjes en jongens, zorg voor omgeving en milieu). 

De school wordt ingebed in een bredere dorpswerking, om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Onder meer 

  • agrarisch door co-financiering van de omheining van de vrouwenmoestuin, het graven van waterputten, de installatie van een gierst- en karitémolen 
  • medisch door het organiseren van sanitaire vorming en elementaire verpleging door een gediplomeerde verpleegster.

 

Mali-ka-di’s werking gaat steeds uit van de vraag van de plaatselijke bewoners: wij ondersteunen en stimuleren, maar de uitvoering van alle activiteiten vindt plaats in nauw overleg tussen onze partner en de dorpsoversten:

  1. Zoveel mogelijk bewoners worden van in het begin actief betrokken bij alle activiteiten van het project – zoals de bouw en het onderhoud van de schoolgebouwen (mannen).
  2. Na een aantal jaren nemen de dorpelingen geleidelijk de verantwoordelijkheid over voor de school, financieel (door overheidssubsidies en de verkoop van ‘school’-producten door de vrouwen op de lokale markt) en bestuurlijk (door de oprichting van een schoolbestuur dat evenredig is samengesteld uit mannen en vrouwen).
  3. De tussenkomst van Mali-ka-di is gefaseerd in de tijd en wordt geleidelijk aan afgebouwd – in onderling overleg met alle betrokkenen. 

Nieuws

Contact

Willie van Peer en Mimi Debruyn
w.vanpeer@gmail.com

Meer over Mali-ka-di