Mali-ka-di

Mali-ka-di is een in 2010 opgerichte v.z.w. De vereniging heeft tot doel de zelfontplooiing van de inwoners van Mali te bevorderen op creatief en maatschappelijk vlak, door middel van scholing en vormingsprogramma's, bewustmaking, uitwisselingsprojecten, publicaties, tentoonstellingen, ...

Mali, Afrika

Kortom alle culturele, educatieve, sociale en wetenschappelijke initiatieven en evenementen, die een lange termijn effect beogen.

Op dit moment lopen twee concrete projecten:

  1. Een kleuterklas (40 kinderen) en een lagere school (80 leerlingen) in een afgelegen dorp in de savanne, waar voordien geen mogelijkheid was voor kinderen om naar school te gaan. Op dit moment wordt de klas voor het tweede studiejaar gebouwd. Het dorp en de kinderen zijn razend enthousiast ? en we hebben goede leerkrachten.
  2. Begeleiding van de vrouwen in de uitbouw en verzorging van hun moestuintjes, ten dele ook in kinderverzorging, hygiƫne, voeding, enz. Op langere termijn wil het project de uitbouw van een brede culturele werking ondersteunen en stimuleren in Mopti - onder meer met filmprogrammatie, (kinder- en jeugd)bibliotheek, muziek en theater, en dit in nauwe samenwerking met plaatselijke vormingswerkers. Eenmaal de politieke instabiliteit is overgewaaid, wordt dit project concreet uitgewerkt.

Vrijwilligers - stagiairs

Indien je - ambitie hebt om kinderen en/of volwassenen te begeleiden in een leerproces en bovendien bereid bent om samen met plaatselijke leerkrachten aan een alfabetiseringsproject te werken - over een goede gezondheid beschikt en ook psychisch tegen een intercultureel stootje kunt (geen elektriciteit, geen lopend water, geen westerse toiletten,...) dan ben je klaar om te vertrekken!
In ruil krijg je een onvergetelijke ervaring als geschenk.

Contact

Willie van Peer en Mimi Debruyn
w.vanpeer@gmail.com

Meer over Mali-ka-di