NANJE NIGE Belgium vzw

Nanje Nige, “dat ook ik mag studeren”, is een initiatief van Emmanuel Nkeraguhiga die werkt in Kirundo, in het noorden van Burundi.

Burundi, Afrika

Nanje Nige heeft als algemeen doel: Het ondersteunen van kinderen voor wie er omwille van armoede geen middelen ter beschikking zijn om naar de lagere school te (blijven) gaan. 

 

De concrete aanpak van het project:

• kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen worden opgezocht

• er wordt contact opgenomen met hun familie met de vraag voor hun medewerking 

• elk kind ontvangt enkele jonge bananenbomen om zelf te planten en te onderhouden 

• elk kind krijgt een geit om zelf te onderhouden en mee te kweken 

• de opbrengsten van de verkochte bananen en geitjes, worden op een spaarrekening van het kind bewaard. Hiervoor werken we samen met HFM (Hauge Family Microfinance), een Noorse ngo die de spaarboekjes gratis bezorgt en beheert. Elke familie engageert zich ook om maandelijks een beetje geld opzij te zetten. 

• de families en de kinderen worden begeleid en opgevolgd. De begeleiding bestaat uit een maandelijks thuisbezoek, regelmatige bijeenkomsten van de families, vormingen voor de families bv. over geldbeheer en maandelijks oudercontact door de leerkrachten van de school met informatie over de schoolprestaties van de kinderen.

• om uitval omwille van ziekte zoveel mogelijk te beperken ontvangt elk gezin ook een ziekteverzekering. (CAM = carte d’assurance maladies) 

• tijdens de eerste schooljaren dat een kind deel uitmaakt van het project ontvangt hij/zij een “schoolKIT” (lesmateriaal, een uniform etc.) 

Tijdens het schooljaar 2023 – 2024 worden 28 kinderen en hun families ondersteund. 

 

 

Nanje Nige Belgium vzw ondersteunt dit project financieel en organisatorisch. We hechten veel belang aan het lokale eigenaarschap van het project, aan het bevorderen van zelfredzaamheid en aan samenwerking met organisaties in Noord en Zuid. Daarom is er ter plaatse de “asbl Nanje Nige” opgericht die aangestuurd wordt door Emmanuel en ondersteund door leerkrachten van de school en lokale ambtenaren.

Contact

Dirk Gils
info@nanjenige.be

Meer over NANJE NIGE Belgium vzw