Nyumba ya Tsogolo / Ulendo

Nyumba Ya Tsogolo (Ulendo) is een dagcentrum in Liwonde (Malawi) en neemt het op voor kinderen voor wie recht op voeding, drinkbaar water, onderdak, kleding, gezondheidszorg, educatie, ... niet vanzelfsprekend is.

Malawi, Afrika

Ulendo VZW werkt hand in hand met Nyumba ya Tsogolo in Malawi. Door middel van het organiseren van evenementen, voorziet Ulendo VZW in fondsenwerving. De inkomsten gaan integraal naar het project in Malawi.  

De organisatie haalt die kwetsbare kinderen van de straat. Vaak lijden die kinderen en jongeren aan gedrags- en/of emotionele problemen omwille van een moeilijke opvoedingssituatie (verslaving, mishandeling, misbruik, verwaarlozing, etc.). 
Het doel van Ulendo is om het kind te verenigen met hun context indien mogelijk. 
Wanneer er geen familie is of wanneer de context niet in de mogelijkheid is om de zorg van de kinderen op een correcte en pedagogische wijze op te nemen, gaat de organisatie op zoek naar alternatieve trajecten. 

Ulendo helpt kwetsbare kinderen en hun familie door middel van:

 • Een goede samenwerking met lokale scholen
 • Het uitbouwen van leerwerkplekken (vissersboot, timmerman, lasser, kledingmaker, landbouw)
 • Childrens corners: dit is een soort van speelpleinwerking waar kinderen tussen zes en achttien jaar kunnen aansluiten om allerhande activiteiten te doen. Op die manier leert Ulendo de kinderen van de buurt kennen en omgekeerd.
 • Contextgericht te werken met als doel re-integratie
 • Het organiseren van en onderwijzen in inkomst genererende activiteiten (voor de ouders) i.f.v. zelfvoorzienend maken van de gezinnen.
 • Het ondersteunen in de basisnoden van het kind (voedsel, medische zorgen, educatie,…)
 • Het aanbieden van psychosociale activiteiten om hen van de straat te houden.
 • Het opvolgen van schooltrajecten: Voorzien in/van
  • Schooluniformen
  • Inschrijvingsgelden
  • Lesmateriaal
  • Bijscholing

Contact

Nicolas Dingens
0497/63.37.69
Info@nyumbayatsogolo.be
Tulay De Cock
0498/72.11.99
Info@nyumbayatsogolo.be

Meer over Nyumba ya Tsogolo / Ulendo