Rasuwa vzw

Wij willen kinderen een opvang bieden in een warme thuis en educatie en dit in de nabijheid van hun eigen oorspronkelijke leefwereld.

Nepal, Azië

Ontstaan

Het project is ontstaan na de aardbeving in Nepal op 25 april 2015. 
De aardbeving is niet de oorzaak van de grote armoede daar, maar het maakte die wel acuut en zichtbaarder voor de wereld. Heel veel kinderen werden wees of semi- wees. Ook kinderen die in extreme armoede leven en onmogelijk een school kunnen bereiken kunnen in het huis komen wonen en eventueel in vakantie/weekends naar huis gaan. 

Onze droom

We willen dat het huis is ingebed bij de plaatselijke bevolking met respect voor hun religieuze waarden en symbolen. Een warme thuis met kwaliteitsvolle educatie en een hoopvolle blik naar de toekomst. We willen ook een duurzame ondersteuning bieden aan de openbare school en het dorp. In de school door educatieve ondersteuning aan te bieden en in het dorp door de vrouwen in hun textiele ambacht te stimuleren en door landbouwproducten te kopen voor ons huis.

Het cement

Het cement tussen de verschillende actoren is PLASTICFREE GOLJUNG ( dit gaat verder dan alleen maar plastiek). We proberen om via de kinderen en de afvalhuishouding in het huis een model te zijn voor de lokale bevolking om afval/plastic te beperken en te sorteren. 

In Vlaanderen

We geven lezingen in het Vredeshuis in Gent,  basisscholen en lerarenopleidingen. We leren aan de kinderen hier dat overal ter wereld , kinderen dezelfde behoeften hebben: een liefdevolle thuis, een toegang tot educatie die de weg naar vrijheid betekent. RESPECT- GELIJKHEID- AUTHENTICITEIT- CULTUUR- EDUCATIE- LIEFDEVOLLE THUIS.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel welkom om onze werking hier te ondersteunen. 
Dat kan door:
- Mee te denken aan een zo goed mogelijke ondersteuning. Iemand met ervaring met dit werk zou heel welkom zijn
- Ons mee te helpen bij evenementen 
- Administratieve ondersteuning, bv.  boekhouding, hulp bij publicaties……
We willen heel graag studenten/ vrijwilligers naar Goljung laten komen. We hebben daarop al geanticipeerd door een guest room te voorzien waar 3 studenten/ vrijwilligers kunnen verblijven.

 

Contact

Marianne Ivens
9030 Mariakerke
0477 418 369
marianneivens@gmail.com

Meer over Rasuwa vzw