Scholen van de jungle

In 2013 reisde Pieter Robberechts doorheen Argentinië en maakte er kennis met de Guarini-indianen.

Argentinië, Zuid-Amerika

Vele contacten later ontstond in 2015 dit project dat scholingsmomenten verzorgt voor deze volksgroep met als doel hun weerbaarheid en eigenheid te vergroten tegenover de oprukkende westerse cultuur. Op hun vraag richt het project scholingsmomenten in, die verspreid worden over de verschillende vakanties en in totaal een 40-tal dagen omvatten. In deze cursussen wordt gewerkt rond vakken die door hen werden aangevraagd. Specifiek gaat het om rekenen, taalvaardigheid, tuinbouw, “de moderne samenleving”, het milieu en informatica als voornaamste pijlers. In alle lessen wordt er samengewerkt met een Guarani-leerkracht of vertaler.

In de eerste plaats bestaat de nabije toekomst erin de algemene kennis te versterken op vraag van de Guarani. Hoe de oorspronkelijke bewoners van het continent een antwoord kunnen bieden aan problemen van de westerse cultuur, zoals de milieuproblematiek, staan hierbij ook centraal.

Aangezien het contact met de blanke bevolking steeds minder te vermijden valt, zien we ook de vraag voor het bouwen van schooltjes stijgen. Op deze manier wil men het Spaans en de weerbaarheid van de dorpen tegenover overheid en bedrijven, vooral uit de hout- en landbouwsector, versterken. 

Deze “scholen in de Jungle” willen we samen met hen uitbouwen tot “scholen van de Jungle”. Dit houdt in dat de scholen beide culturen, westerse en Guarani behandeld. Doel hiervoor is het uitbouwen van meer boeken als Guarani-leermateriaal.

Vrijwilligers zijn welkom maar moeten wel vlot Spaans kunnen spreken.

Contact

Annelies Philips
anneliesphilips@hotmail.com

Meer over Scholen van de jungle