Support Ghana

Support Ghana is een kleinschalige 4de pijlerorganisatie die sedert 2008 op een eigen'zinnige' wijze doelgericht ondersteuning biedt aan kansarme jongeren en achtergestelde dorpen van het Kpando district te Ghana.

Ghana, Afrika

Visie 
De snelste weg naar een ontwikkeld Ghana wordt bereikt door het versterken van de overgang naar een open, democratische gemeenschap met vrije permanente organisaties en een onafhankelijk overheidsapparaat. 
Deze overgang wil Support Ghana mee helpen bewerkstelligen door de creatie van een groter maatschappelijk middenveld met bewuste burgers. 

Missie 
Meehelpen aan een solidaire mondiale samenleving door samenwerking en sensibilisering. 

Doelstellingen 
Ondersteunen van het onderwijssysteem 

 • Renovatie en bouw van schoolgebouwen
 • Financiering schoolgeld (secundair en hoger onderwijs)
 • Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs

Naschoolse begeleiding 

 • Stiel leren (leerjongens)
 • Opstart eigen zaak 

Gezondheidszorg 

 • Verbetering infrastructuur
 • Wondverzorging
 • Voorlichting
  Stimuleren van sportbeoefening 
 • Voetbal, basketbal, tafeltennis, keep fit, …
 • Materialen

Behoud van de lokale culturele eigenheid 

 • Drum ’n dance groepen
 • Ambachten (keramiek, beeldhouwers, …)

Sensibiliseren 

 • Mondiale vorming in België en Ghana
 • Voordrachten en campagnes
 • Inleefreizen, begeleiding vrijwilligers en stagairs

Contact

Luc Somers
Grotestraat 7
1540 Herne
0485511046
lucsomers66@gmail.com