Teach the Teachers

Teach the Teachers is een vzw die leerkrachten Engels uit ontwikkelende landen (momenteel Peru, Cajamarca) wil versterken in hun Engelse taal en manier van lesgeven, zodat zij de kennis op hun beurt kunnen doorgeven aan hun leerlingen.

Peru, Zuid-Amerika

Missie

Teach the Teachers is een vzw die leerkrachten Engels uit ontwikkelende landen (momenteel Peru, Cajamarca) wil versterken in hun Engelse taal en manier van lesgeven, zodat zij de kennis op hun beurt kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Door te focussen op leerkrachten hopen we op termijn een grotere impact te kunnen creëren: ze zien de rest van hun carrière immers veel meer studenten dan dat wij ooit zouden kunnen bereiken. De Engelse taal opent deuren naar betere onderwijs- en economische kansen.

 

De jaarlijkse projecten worden opgedeeld in een online gedeelte en een deel ter plaatsen. Leerkrachten worden onderverdeeld in groepen op basis van hun taalniveau en gekoppeld aan een groepje Vlaamse (en internationale) studenten en jong afgestudeerden uit taalkundige en pedagogische opleidingen. Doorheen het 2e semester houden zij online sessies rond de Engelse taal. Tijdens de zomer trekken onze vrijwilligers naar de partnerbestemming om de leerkrachten te bezoeken in hun onderwijscontext, observaties te maken en hen intensief les te geven.


 

Vrijwilligers

Elk jaar werkt Teach the Teachers met een 20-tal vrijwilligers in België. De meeste onder hen zijn 'teaching volunteers' die de intensieve samenwerking met de leerkrachten aangaan. Daarnaast kan de organisatie ook steeds organisatorische hulp gebruiken van Spaans-sprekers (voor de relaties met de leerkrachten), administratieve helden en pedagogische coaches voor onze teaching vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich steeds aanmelden via de website of via het contactpersoon. 

Maatschappelijke impact
Als we erin slagen hun Engels tot een beter niveau te brengen, en hen kunnen aanzetten tot zelfstandig verder leren, kunnen zij zelf een vaste benoeming krijgen voor hun job en kunnen zij, bovenal, hun leerlingen één van de belangrijkste taal ter wereld leren. De kennis van het Engels voor die leerlingen betekent voor hen meer job mogelijkheden en de mogelijkheid om te onderhandelen met internationale contacten, wat in de koffiehandel - waar Jaén (Peru) van leeft - van primordiaal belang is.

Duurzaamheid
Leerkrachten doen een pre- en posttest om hun taalevolutie te evalueren. Daarnaast krijgen ze ook tools mee om na afloop van het project aan zelfstudie te blijven doen. We zijn ook trots om te zien dat leerkrachten jaar na jaar zich opnieuw engageren voor ons project: op deze manier kunnen we op een langere termijn samenwerken. We werken hierbij ook intensief samen met de regionale onderwijsoverheden en opereren in lijn met hun meerjaren doelstellingen.

Als de leerkrachten een zeker niveau bereiken, kunnen ze een vaste benoeming krijgen als leerkracht. Dit is voor hen zeker een motivator om hun Engels te onderhouden. Elke leerkracht ziet over een carrière van 40 jaar een duizendtal leerlingen. Elk van die 1000 heeft er baat bij een zo goed mogelijke leerkracht Engels te hebben. Hoe succesvoller die leerlingen in hun verdere leven worden, hoe meer het belang van het Engels begrepen zal worden door de lokale bevolking. We hopen op termijn sterke leerkrachten zélf een rol te laten opnemen in hun eigen gemeenschap door collega’s en koffie coöperatieven te ondersteunen om hun Engels te versterken.

 

Historiek

Teach the Teachers is eind 2018 opgericht door 3 (ex-) ingenieursstudenten na een inspirerend contact met een schooldirecteur tijdens een ander vrijwilligersproject. De bezorgdheid en vraag van deze schooldirecteur vormt de basis van het project. Tijdens het eerste jaar werkten we samen met 3 Peruviaanse scholen en een 9-tal leerkrachten. Dit is intussen uitgegroeid tot een 30-tal scholen met een 50-tal leerkrachten. We zijn trots dat leerkrachten meerdere jaren na elkaar deelnemen aan het project!
Intussen werd de fakkel overgedragen aan een nieuw coördinerend team waar de pedagogische en interculturele achtergrond nog sterker aanwezig zijn.

 

//

In het kort

Teach the Teachers werkt samen met leerkrachten Engels uit Noord-Peru. Door te focussen op leerkrachten hopen we op termijn een grotere impact te kunnen creëren: ze zien de rest van hun carrière immers veel meer studenten dan dat wij ooit zouden kunnen bereiken. De Engelse taal opent deuren naar betere onderwijs- en economische kansen. Hiervoor recruteren we jaarlijks een groep enthusiaste studenten en jong afgestudeerden uit de talen en pedagogie. Doorheen het tweede semester verbinden we groepjes leerkrachten met groepjes vrijwilligers voor online sessies rond de taal. In de zomer reizen onze vrijwilligers naar Peru kennis te maken met de leerkrachten in hun eigen onderwijscontext en intensief les te kunnen geven. Dit steeds vanuit een echte samenwerking en interculturele uitwisseling voor beide partijen. 

Contact


Meer over Teach the Teachers