Teriya

Bezielers van dit project zijn een 7-tal actieve medewerkers, allemaal mensen die voordien een lange tot zeer lange werkervaring in Afrika hadden.

Mali, Afrika

De doelgroep zijn meisjes en jonge vrouwen uit de armste lagen van de bevolking in Bamako, Mali, die voordien geen of weinig scholing konden volgen. Teriya geeft hen de kans een opleiding te volgen in snit en naad en textielverven. In het opleidingscentrum Benkan duurt de naaicursus 18 maanden en de cursus in textielverftechnieken 12 maand. Er zijn momenteel een 70-tal cursisten. 1 lesgever geeft daarnaast alfabetisering en algemene vorming met thema's als gezondheid, voeding, vrouwenrechten, burgerzin. 

Verankering 

In Vlaanderen werkt Teriya samen met het netwerk Mali-Burkina Faso waar volgende solidariteitsgroepen deel van uit maken: Mali-Kadi, Kanaga, Laafi, Zoodo e.a. Ook zijn er banden met Ingenieurs zonder Grenzen, de 4e Pijler en de GROS van Tervuren en Rotselaar. In Mali werkt het project samen met mensen die in 2011 zelf met het opleidingscentrum Benkan zijn gestart na het verdwijnen van de Malinese ngo Mali-Enjeu waarin ze voordien werkten. De contactpersonen ginds zijn vooral twee zeer gemotiveerde vrouwen die het vormingsproject hebben opgestart en een vroegere directeur van Mali-Enjeu. Een Malinese coach geeft advies (vanaf 2018) bij het sturen van het project. 3 externe formateurs (die ook in andere organisaties werken) geven momenteel bijkomende vormingen in naaitechnieken, textielverven met natuurlijke verfstoffen en gendergerelateerd geweld. 

Missie en werking 

Met het in het opleidingscentrum behaalde diploma kunnen de meisjes en vrouwen zich als zelfstandige vestigen of in een bestaand bedrijf aan de slag gaan. Sinds 2021 organiseert Benkan een vervolmakingscursus in naaitechnieken voor geïnteresseerde afgestudeerden; ook krijgen ze praktische informatie over zelfstandig werken en het oprichten van een eigen atelier. Zo verwerven ze een waardige plaats in de maatschappij en werkt Teriya mee aan een meer rechtvaardige wereld voor de minstbedeelden waartoe vrouwen vaak behoren. Ondertussen geeft Teriya ook vorming aan de opleid(st)ers tijdens een jaarlijkse workshop.

Contact

Teriya vzw
Nachtegaalstraat 29
3110 Rotselaar
016 58 34 48
vzwteriya@gmail.com

Meer over Teriya