Train the Trainer

Het project heeft tot doel de opleiding van de leerkrachten voor kinderen met beperkingen naar een hoger niveau te tillen.

Tanzania, Afrika

More information about our project in English >

Plus d'information sur notre project en Français >

 

Train the Trainer is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie, actief in en rond Arusha (Tanzania). De belangrijkste activiteit bestaat uit het geven van workshops aan lokale leerkrachten om het niveau van het basisonderwijs op te krikken. We schenken daarbij  extra aandacht aan leerlingen met beperkingen. We verwachten van de Tanzaniaanse leerkrachten die deelnemen aan de workshops dat ze op hun beurt trainer worden en hun opgedane kennis delen met hun collega’s. 

Ontstaan 

In 2013 ging Els enkele weken in het weeshuis Samaritan Village Orphanage in Arusha (Tanzania) wonen om er als vrijwilliger te helpen. Tijdens haar verblijf stelde ze vast dat enkele kinderen met ernstige leerproblemen kampten. In principe worden weeskinderen er verondersteld om op 18-jarige leeftijd op eigen benen te staan. Een gedegen opleiding is op dat moment van cruciaal belang om hun leven uit te bouwen.  
Helaas hebben de scholen nog niet  de juiste begeleiding voor kinderen met leermoeilijkheden. Het opleidingsniveau van de leerkrachten in Tanzania ligt sowieso veel lager dan bij ons en het leek Els een evidentie om dit naar een hoger niveau te helpen tillen. Train the Trainer was geboren.  


Nevenactiviteiten 

Doorheen de jaren, ontwikkelden we naast de workshops ook nog enkele andere activiteiten ter ondersteuning van de Tanzaniaanse kinderen en leerkrachten.   

In samenwerking met de hogeschool VIVES (Brugge – Torhout) en Artevelde Hogeschool (Gent) trekken elk jaar een groep Belgische stagiair-leerkrachten naar Arusha om samen met de lokale leerkrachten les te geven en zo ook kennis uit te wisselen.  

De kinderen met leerproblemen van Samaritan Village Orphanage volgen ondertussen les in Peace School, één van de scholen die deelnemen aan ons project. Zij genieten er de extra nodige ondersteuning. Vanuit het project worden deze extra’s gefinancierd.  We steunen ook enkele kinderen uit de regio door het betalen van het schoolgeld en schoolboeken.  
Dankzij Leraars zonder Grenzen konden in 2017 enkele Tanzaniaanse leerkrachten naar België komen om o.a. enkele scholen te bezoeken, te praten met experts en ervaring op te doen in diverse domeinen die gelinkt zijn aan onderwijs voor kinderen met leermoeilijkheden. Zij waren enorm geboeid en we merkten tijdens onze latere bezoeken aan de scholen in Arusha dat ideeën die ze hier oppikten, net als methodieken en ideeën uit onze workshops, in hun klassen effectief worden toegepast. Zo werkt onze lokale coördinator in Arusha bv. aan het oprichten van een lokaal CLB.   
Dergelijke bezoeken willen we graag herhalen voor andere leerkrachten zodra de middelen het toelaten.  

Vrijwilligers - stagiairs 
We zijn steeds op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken en dit zowel in België als in Tanzania.   

Inhoudelijke ondersteuning vanuit België: 
Op geregelde tijdstippen komen onze vrijwilligers samen om workshops en vormingen in Tanzania voor te bereiden. Hiervoor zijn we op zoek naar open minded (ex-)leerkrachten uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs, pedagogen en orthopedagogen die graag inhoudelijk werken rond onderwijsmethoden en hoe die over te brengen in een totaal andere onderwijscontext. Tijdens de vergaderingen met het Noord-team bepalen we de onderwerpen, werken we de inhoud uit en bespreken we de volgende stappen.  

Vrijwilliger in Tanzania: 
Zin om in Tanzania workshops te geven? Dit kan uiteraard ook! We zijn op zoek naar mensen die zowel inhoudelijk willen werken maar ook ter plaatse gaan om door middel van workshops kennis door te geven. Zie je een trip naar Afrika zitten? Ben je flexibel? Ben je sociaal geëngageerd? En vooral heb je veel zin? Aarzel dan niet en contacteer ons!  
 

Vacatures

Contact

Els Dalle
+32 473 52 86 24
elsdalle.0@gmail.com