Train the Trainer

Het project heeft tot doel de opleiding van de leerkrachten voor kinderen met beperkingen naar een hoger niveau te tillen.

Tanzania, Afrika

In eerste instantie richt het project zich op de zorgleerkrachten van de lagere school van Arusha en omgeving. Hierin is ook een hogeschool opgenomen, Patandi High School, die een opleiding biedt aan de leerkrachten voor bijzonder onderwijs. Er heerst een sterk bewustzijn van de nood voor die opleidingen, zowel in Patandi als de diverse lagere scholen. Het ontbreekt hen echter aan de kennis, zij zijn vragende partij om op gebied van bijzonder onderwijs, kennis te vergaren. Daarbij is ook een intensieve samenwerking voorzien met de 'Special Needs Education Officer' van het district Arusha. Op dit niveau zijn er plannen voor opleidingen voor de zorgleerkrachten, doch ook deze instelling heeft nood aan extra kennis. 

Geschiedenis 

Twee jaar geleden ging Els Dalle enkele weken in het weeshuis Samaritan Village Orphanage in Arusha (Tanzania) wonen om er als vrijwilliger te helpen. Er leven zowat 30 kinderen die allemaal naar school gaan. Tijdens haar verblijf stelde ze vast dat enkele kinderen met ernstige leerproblemen kampten, waaraan niet verholpen werd. Een zorgjuf, Tracy, werd gevonden en zij geeft thans elke dag van de week extra lessen en huiswerkbegeleiding aan de kinderen met leerproblemen. Haar loon wordt betaald vanuit het budget dat Els via een fundraising en schenkingen door familie en vrienden vergaarde. Maar de nood is veel groter. Enerzijds worden de weeskinderen verondersteld om op 18-jarige leeftijd op eigen benen te staan. Een gedegen opleiding is op dat moment van cruciaal belang om werk te vinden en hun leven uit te bouwen. Anderzijds ligt het niveau van de opleiding tot leerkracht in Tanzania veel lager dan bij ons en is bijscholing noodzakelijk. Om de kinderen met leerproblemen en andere beperkingen ook kansen te bieden focust het project op het onderwijs voor de kinderen met problemen. Het project 'Train the Trainer' was geboren. 

Vrijwilligers - stagiairs 

Dit project zoekt (ex-) leerkrachten en eindejaarsstudenten pedagogie en orthopedagogie, evenals ervaren leerkrachten en zorgleerkrachten met een vlotte kennis van het Engels (in Belgiƫ of Tanzania).

Vacatures

Contact

Els Dalle
Steenweg op Aalst 63
1745 Opwijk
+32 473 52 86 24
elsdalle.0@gmail.com