Twinkling Stars

Het project wil heel de gemeenschap van Somerset Village een kwaliteitsvol leven aanbieden met onderwijs als hefboom daartoe.

Zuid-Afrika, Afrika

Noorden

Wij zijn een vzw die zich richt op een township in Zuid-Afrika nabij het krugerpark: Somerset Village. Er wonen ongeveer 4500 mensen. Zonder enige twijfel ligt de prioriteit van Twinkling Stars bij onderwijs. In het dorp bevinden zich 3 preschools, 2 lagere scholen en 1 middelbare school.

We starten bij de preschools. De scholen die zelf al het meeste werk hebben verricht, krijgen als eerst onze hulp. Kleutereducatie is de onderwijsvorm die het vaakst wordt onderschat. Het is bewezen dat investeringen in de eerste levensjaren leiden tot de grootste economische winst.

We zullen zorgen voor een goede infrastructuur: voldoende klaslokalen, toiletjes, een goed ingerichte keuken en kantoor. Bovendien zorgen we voor uitdagend  educatief materiaal en laten we de leerkrachten bijstaan door een organisatie die bijscholingen geeft en nog extra materiaal voorziet.

Voor de bouw van de lokalen zal de gemeenschap de stenen maken en de muren verven. Hierdoor kunnen we de kost laag houden en heeft de gemeenschap ook verantwoordelijkheid. We voorzien zo bovendien werk voor meerdere personen.

Afgezien van het onderwijs, is Twinkling Stars er om op de lange termijn een steun te bieden aan de initiatieven van de lokale gemeenschap.  Zij geven aan waar de noden liggen en hoe wij vanuit het noorden kunnen helpen. 

Drie van de vier stichters van Twinkling Stars komen zelf uit het onderwijs (zowel lager als middelbaar onderwijs) en hebben een sterke band met Zuid-Afrika. 
Wij zullen geld inzamelen via het aanvragen van subsidies, lesgeven en opzetten van geldinzamelacties in scholen in België, verkopen op marktjes, organiseren van activiteiten en vragen van giften.

Ook een deel van de winst van Zuid-Afrika Reizen (de zaak van de voorzitter) wordt geschonken aan de gemeenschap.

 

Zuiden

Ter plekke werken wij voornamelijk samen met Lodrick Manyathele. Hij deed al langer gemeenschapswerk, kent de scholen en mensen ter plekke en heeft een groot hart en veel zin voor initiatief.
Ter plekke richtte hij Twinkling Stars Community Project op. Hij zal toeristen rondleiden om geld in te zamelen en de lokale mensen steunen om artikelen te maken die kunnen verkocht worden ten voordele van het dorp. 
We werken samen met meerdere  lodges die hun gasten zullen informeren over de mogelijkheid om het township te bezoeken. Zij kunnen de scholen bezoeken alsook een winkel, een medicijnman, een kerk, een cafeetje, een zelfstandige… Ook een zang- en dansvoorstelling is mogelijk.
In het bestuur van Twinkling Stars Community Project zetelen buiten Lodrick onder andere de directrice van een van de preschools, de verantwoordelijke van het danskoor en de verantwoordelijke van het Women Empowerment ter plekke.

Vrijwilligers / stagiairs


Dit project staat open voor vrijwilligers om leerkrachten ginds te begeleiden en te ondersteunen. Liefst hebben deze mensen een diploma in het onderwijs of zijn het laatstejaars studenten. 
Ook mensen die ervaring hebben in de bouw of het opleiden van mensen in ICT en bedrijfskunde zijn welkom. 

 

 

Nieuws

Contact

Fredric Switser
0486 80 18 21
info@twinklingstars.org

Meer over Twinkling Stars