Annita Claes - motivatie

  • LzG
  • | Annita Claes - motivatie

Ik ben Annita, in 1976 afgestudeerd als biochemicus met een aggregaat diploma, klaar om les te mogen geven vanaf september.

Dat heb ik  met heel veel enthousiasme gedaan tot 2013. Ik gaf les in verschillende scholen, in verschillende afdelingen op ASO en TSO niveau, steeds met heel veel deugddoende contacten met leerlingen. Ik zag hoe leerlingen uit afdelingen TSO, leerlingen uit ASO in  latere studies glansrijk voorbijstaken. Dat gaf mij de nodige kick om leerlingen te blijven motiveren om ze bewust te maken van hun capaciteiten, om niet bij de pakken te blijven zitten, iedereen heeft kwaliteiten.

In 1999 engageerden we ons voor een aantal projecten in Thailand die allen te maken hadden met vrouwen die nooit kansen kregen en daardoor verhandeld werden en in het eufemistisch uitgedrukt “night entertainment” terecht kwamen. Ik kon mij perfect vinden in de slogan van de “Good Sheperd Sisters “ die de projecten uit de grond stampten:” One person is of more value than the whole world”

Mensen moeten leren geloven dat ze iets kunnen, iets waard zijn.  Ik heb zelf ondervonden hoe dat werkt bij onze leerlingen.

Op de school waar ik les gaf was iemand medeoprichter van LzG, een pionier van het eerste uur, ik werd onmiddellijk lid van de vereniging. Toen had LzG nog eigen projecten waar o.a. schoolmateriaal voor werd verzameld binnen onze school.

Op het moment dat we voor onze eigen projecten financiële steun nodig hadden onder vorm van belasting attesten voor de sponsors klopten we automatisch ook aan bij LzG.

Al van bij het gesprek voelden we aan dat er iets meer van ons verwacht werd, we stonden wel open voor de ideeën en we wilden niet alleen profiteren van de dienstverlening van LzG maar ook daadwerkelijk iets betekenen voor de uitbouw van een initiatief dat ons wel erg aansprak.

Mijn echtgenoot en ikzelf traden toe tot de Raad van bestuur van LzG in 2012.

We blijven geloven dat onderwijs het allerbelangrijkste is, wij focussen voornamelijk op beroepsonderwijs omdat mensen zo snel uit hun armoede situatie ontsnappen en snel werk vinden. We zijn zeker dat deze evolutie zal leiden tot nakomelingen die hoger onderwijs kunnen volgen, maar dat geeft concreet nu geen meerwaarde als een land kreunt onder een tekort van geschoolde arbeidskrachten.

We willen vooral dat alle projecten, aangesloten bij LzG, inzien dat ze zich samen moeten inzetten om leerkrachten hier te overtuigen “ lidgeld “ als een vorm van sponsoring, te betalen om een organisatie te steunen die leerkrachten in het Zuiden  kansen geven om kwaliteitsonderwijs te verschaffen.

< Terug naar "wie zijn wij"