Fatima Center

Als missie stelt Fatima Center voorop: het herwinnen / behouden van de waardigheid en van het zelfrespect van jonge meisjes en vrouwen door scholing.

Thailand, Azië

Dit project heeft momenteel een werking gespreid over vier deelprojecten. Kenmerkend voor alle initiatieven zijn: 

  • de focus op opleiding van jonge vrouwen, zowel beroepsopleidingen als algemene vorming (sociale rechten, vrouwenrechten, seksuele vorming,...)
  • respect voor de mens zonder enige discriminatie m.b.t. afkomst, religie en voorgeschiedenis van de vrouwen.

Vier deelprojecten

Het Fatimacenter in Bangkok (zie ook de naam van onze VZW). Dit centrum geeft nieuwe kansen aan ex-prostituees en verstoten meisjes uit de slums door het organiseren van algemeen onderwijs en beroepsopleidingen. Belangrijk zijn lessen Thaise taal aan vluchtelingen en lessen Engels. Kinderen zonder papieren krijgen opvang in de kleuterschool en de lagere school (2 studiejaren) om geen achterstand te hebben wanneer ze naar de staatschool overstappen.

Het Fountain-of-Life (FoL) Women en FoL Children project in Pattaya. Dit project geeft vrijblijvend scholing aan jonge vrouwen ( slachtoffers van de excessen van de toeristische industrie) en aan straatkinderen. Wie na een opleiding opnieuw zelfstandig wil leven in de eigen streek, kan rekenen op hulp van het centrum. Ook hier is er een school voor vluchteling kinderen zonder papieren tot 16 jaar. De diploma's zijn erkend maar de staat subsidieert de school niet.

Het Regina Center project in Nongkhai. Dit project in de Isaan, een doodarme streek in het Noordoosten van Thailand tracht jonge meisjes de nodige opleiding te geven zodat ze werk in eigen streek kunnen vinden en niet naar Bangkok of Pattaya trekken waar ze in de handen van mensenhandelaren en uitbuiters vallen. Hier loopt een sponsoring project voor studietoelagen.

Het Youth Center project in Chiang Rai. In dit multicultureel project krijgen meisjes van de bergvolkeren (meestal vluchtelingen) uit de Gouden Driehoek secundair onderwijs met als doel hun kennis te verspreiden in hun lokale gemeenschap en eventueel verder te studeren.

Missie en acties

Als missie stelt Fatimacenter voorop: het herwinnen / behouden van de waardigheid en van het zelfrespect van jonge meisjes en vrouwen door scholing: algemene vorming en beroepsopleiding. Sinds 2000 begon het project met een kleine groep mensen aan de verkoop van handwerk uit het centrum . Sindsdien zijn deze verkoopactiviteiten uitgebreid met artisanaal werk uit Nongkhai (2004) en Chiang Rai (2012). Deze verkopen komen integraal ten goede aan de projecten: de consolidatie van wat al gerealiseerd werd en opzetten van nieuwe initiatieven. Concreet betekent dit leerkrachten sponsoren en klaslokalen inrichten. Op het getouw staan de inrichting van een keukentuin en de inrichting van een projectwinkel. In Vlaanderen organiseert het project zelf of neemt het deel aan een 10-tal beurzen per jaar (zowel in Vlaamse als in Thaise gemeenschap in België) met info over de projecten en verkoop. Ook is er het jaarlijks Thais verwendiner met info over de Thaise cultuur en een overzicht van de realisaties en noden van de deelprojecten

Vrijwilligers - stagiairs

De verschillende deelprojecten staan open voor stagiairs of vrijwilligers voor het geven van Engelse taallessen. 3 tot 6 maanden verblijf wordt wel gevraagd. Eigen financiering is vereist.

Contact

Frans Vanneuville
Baron Delbekelaan 30
2970 Schilde
info@fatimacenter.be

Meer over Fatima Center