Eye for Salone

Dit project is een feitelijke vereniging die enerzijds bestaat uit Belgische medewerkers, anderzijds uit medewerkers van Sierra Leone. Eye for Salone (EFS) is gegroeid uit dagelijkse contacten tussen Sierra Leoners in België enerzijds en Belgische mensen anderzijds.

Sierra Leone, Afrika

Meerdere bezoeken aan Sierra Leone versterkten de onderlinge gevoeligheid en wederzijdse betrokkenheid. De Sierra Leoonse bevolking werd getroffen door een 11-jarige burgeroorlog (1991-2002). Door de gewelddadigheid van het conflict is het land sociaal en economisch ontwricht en moet helemaal opnieuw worden opgebouwd. Financieel, materieel en economisch kent het land een enorme achterstand (minst ontwikkelde land ter wereld, UNDP, 2007). 

Tien jaar na de oorlog is er weinig vooruitgang merkbaar. Het groten deel van de bevolking leeft in armoede en ziet weinig toekomst. 60 à 70% van de bevolking is werkloos. Enerzijds komt dit door een gebrek aan opleiding, anderzijds door een tekort aan jobs. In deze moeilijke omstandigheden wordt het belang van het kind vaak naar de achtergrond geschoven. Veel kinderen en jongeren in Sierra Leone hadden vroeger en hebben nu geen kans om onderwijs te volgen. Er is een tekort aan scholen en geschoolde leerkrachten. Ook personen met een beperking hebben het extra moeilijk in de Sierra Leoonse samenleving. 

Missie en werking 

Door ondersteuning te bieden, wil het project deze doelgroepen een betere kans geven om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. 

Acties zijn 

  1. De geleidelijke uitbouw van een lagere school en vakschool voor jongeren van het War Wounded Camp in Waterloo en van de omgeving
  2. DE Ondersteuning aan 2 blindenscholen - het vocational training center for the blind in Kenema - de Koidu school for the blind in Koidu Town

Nieuws

Contact

Eye For Salone
Den Elst 17
3020 Herent
016 899495
eyeforsalone@hotmail.com

Meer over Eye for Salone