Eye for Salone

EYE FOR SALONE (EFS) is een Belgisch/Sierra Leoonse humanitaire organisatie, opgericht in 2011, die onderwijs en educatieve projecten op drie plaatsen in Sierra Leone organiseert en ondersteunt. Ons grootste project is het organiseren van kleuter- en lagere onderwijs in Newton, Waterloo. Doorheen de jaren is ons leerlingenaantal gegroeid boven de 200. We willen onze leerlingen niet enkel kwaliteitsvol onderwijs bieden, maar ook een veilige plek bieden waar ze hun dagelijkse beslommeringen even kunnen vergeten. Onze school wordt lokaal bestuurd en is erkend door de overheid. Daarnaast onderhouden we duurzame contacten met twee blindenscholen in Kenema en Koidu Town en organiseren we educatieve workshops o.a. rond Family Planning. In eigen land ondernemen we acties in kader van bekendmaking, sensibilisering en fondsenwerving en werken we samen met andere partners.

Sierra Leone, Afrika

Meerdere bezoeken aan Sierra Leone versterkten de onderlinge gevoeligheid en wederzijdse betrokkenheid. De Sierra Leoonse bevolking werd getroffen door een 11-jarige burgeroorlog (1991-2002). Door de gewelddadigheid van het conflict is het land sociaal en economisch ontwricht en moet helemaal opnieuw worden opgebouwd. Financieel, materieel en economisch kent het land een enorme achterstand (minst ontwikkelde land ter wereld, UNDP, 2007). 

Tien jaar na de oorlog is er weinig vooruitgang merkbaar. Het groten deel van de bevolking leeft in armoede en ziet weinig toekomst. 60 à 70% van de bevolking is werkloos. Enerzijds komt dit door een gebrek aan opleiding, anderzijds door een tekort aan jobs. In deze moeilijke omstandigheden wordt het belang van het kind vaak naar de achtergrond geschoven. Veel kinderen en jongeren in Sierra Leone hadden vroeger en hebben nu geen kans om onderwijs te volgen. Er is een tekort aan scholen en geschoolde leerkrachten. Ook personen met een beperking hebben het extra moeilijk in de Sierra Leoonse samenleving. 

Missie en werking 

Door ondersteuning te bieden, wil het project deze doelgroepen een betere kans geven om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. 

Acties zijn 

  1. De geleidelijke uitbouw van een lagere school en vakschool voor jongeren van het War Wounded Camp in Waterloo en van de omgeving
  2. DE Ondersteuning aan 2 blindenscholen - het vocational training center for the blind in Kenema - de Koidu school for the blind in Koidu Town

Nieuws

Contact

Eye For Salone
Den Elst 17
3020 Herent
016 899495
eyeforsalone@hotmail.com

Meer over Eye for Salone