Liberia Entrepreneur Educational Foundation

  • LzG
  • | Projecten
  • | Liberia Entrepreneur Educational Foundation

De primaire doelstelling van dit project is om toegankelijk onderwijs te bieden aan 540 studenten van de Johnsonville Township en omgeving.

Liberia, Afrika

WIE ZIJN WIJ?

Liberia Entrepreneur Educational Foundation (LEEF Foundation) is een Belgische vzw opgericht in 2016  (ondernemingsnummer: 0673 929 967). LEEF Foundation is actief in België en in Liberia. Onze projecten zijn gesitueerd in de Johnsonville Township in Montserrado County. In deze Liberiaanse provincie voeren we momenteel twee projecten uit: de bouw van een school en het verstrekken van handboeken en educatief materiaal voor scholen en organisaties. LEEF Foundation is aangesloten bij het 4de pijlersteunpunt, Leraars zonder Grenzen (LzG), AIF+ en bij de GROS Hoeilaart. LEEF Foundation wordt in Vlaanderen vertegenwoordigd door Aletha Wallace.

 

MISSIE

LEEF Foundation wil inspelen op de behoeften van de sociaal-economische ontwikkeling in Liberia door de invoering van een community-based geïntegreerd onderwijs, gericht op schoolgaande kinderen en jonge adolescenten in de Johnsonville Township en omgeving. Ons project wil een oplossing bieden aan de reële noden van de lokale bevolking. Het LEEF-project wil de lage tot zeer lage alfabetiseringsgraad en de hoge werkloosheid in Liberia aanpakken door het verstrekken van duurzaam en kwalitatief goed onderwijs. Door middel van onderwijs, dit project beoogt de kansen van jongeren te verhogen en een nieuwe generatie van ondernemers en vakmensen te vormen die banen scheppen voor zichzelf en anderen. De populatie van Johnsonville is na schatting tussen de 15,000 en 20,000 inwoners. Meer dan de helft van de inwoners zijn ongelettterd en door de hoge collegegelden kunnen sommige kinderen nooit naar school. Hierdoor wordt de doelstelling voor duurzame ontwikkeling voor mondiale vorming bij de meerderheid van de Liberiaanse kinderen niet gehaald. Tot op heden zijn er weinig scholen in de Johnsonville-gemeenschap die kwaliteitsvol onderwijs beiden.

In zijn totaliteit wil dit project een antwoord beiden aan de SDG's: SDG4: Kwaliteits onderwijs, SDG1: Geen armoede, SDG 5: Gender gelijkheid, SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en SDG 10: Ongelijkheid verminderen. Dit project zal helpen om het onderwijs en de positie van onze jeugd te versterken. Door het creëren van een sociale en vriendelijke omgeving, zal elk kind worden uitgedaagd om zijn persoonlijke doelstellingen te bereiken. Ons ideaal is  om binnen de komende vijf jaar ons model te zien in andere delen van het land.

In de omgeving waar de LEEF Foundation toekomstige school zal gevestigd zijn, is er momenteel geen school. Een groot probleem voor kinderen en hun ouders is dat de meest nabijgelegen scholen op een wandelafstand liggen tussen 5 en 10 km. Dit project wil deze situatie veranderen, door nabijheid van en toegankelijkheid tot onderwijs aan te bieden. Tevens zal er nauw samengewerkt worden met andere scholen om de omstandigheden voor kinderen in de nabijgelegen gemeenschappen te verbeteren. Met dit project willen we Johnsonville en de aansluitende gemeenschappen bedienen: Caldwell, Barnersville, Gardnersville, Kebba en Barclayville.

DOEL

Het primaire doel is om in Johnsonville een scholencomplex voor respectievelijk jongens en meisjes te bouwen en te onderhouden.

Sub-doelstellingen van dit project zijn:

  • Inspelen op doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, zoals kwalitatief hoogstaand onderwijs en armoedebestrijding
  • Het accentueren van beroeps- en technisch secundair onderwijs waardoor onze jeugd vakmanschap kan ontwikkelen, banen kunnen scheppen voor zichzelf en voor anderen en daarmee de economische groei kunnen stimuleren
  • Het creeren van diversiteit in de studies en zo de leerlingen de  kans geven hun passie te volgen en een toekomst te creëen voor zichzelf
  • Kwaliteitsvol onderwijs leveren in een vriendelijke leeromgeving
  • Versnelde leerprogramma’s installeren voor kansarme groepen die tot nu toe het basisonderwijs nog niet gevolgd hebben
  • Een betere levensstandaard creëren voor onderwijspersoneel in Johnsonville Township

 

LEEF PROJECTEN

LEEF FOUNDATION SCHOOLPROJECT (BASISSCHOOL)

Het schoolproject bestaat uit een basis- en een secundair onderwijs. Momenteel zijn we bezig met de bouw van de basisschool bestaande uit 12 klaslokalen, 6 toiletten en administratief gedeelte. In 2017, we zijn erin geslaagd met de opstart van de bouw van de basisschool. We hebben in 2018 een groot deel van de bouw van de school gerealiseerd. De ruwbouw en elevatie tot dakniveau is voltooid.

De planning voor 2019 – 2020 zijn het afwerken van de basisschool (12 klaslokalen, 6 toiletten en administratief gedeelte). De focus ligt op het plaatsen van de dak, de deuren en ramen en eventueel pleisterwerk. Nadien zal de school uitgerust worden met banken en stoelen om het klaar te maken voor het onderwijzen. De boeken en educatief materiaal die verzameld zullen worden gaan intergraal naar het opstellen van een centraal bibliotheek die toegankelijk is voor iedereen. We zullen blijven in het voorzien van scholen, organisaties en de universteit van boeken en educatief materiaal. Indien de basisschool klaar is zal er plaats zijn voor het onderwijzen van 540 studenten in een dagonderwijs en evenveel volwassenen in een avondonderwijs.

BOEKEN EN EDUCATIEF PROJECT

LEEF Foundation heeft een partnerschap afgesloten met St. John’s International school in Waterloo. De school schenkt handboeken en steunt het educatief project. De openbare bibliotheek in Hoeilaart steunt ons door Engelstalige boeken te verzamelen. Daarnaast heeft LEEF Foundation boeken en andere educatieve materialen gekregen van sympathisanten in Hoeilaart en de rest van de Druivenstreek.

LEEF Foundation verzamelt behalve boeken ook educatief materiaal in het Engels voor andere scholen en organisaties in Liberia. We kunnen studieboeken en lerarengidsen van alle vakken, fictie en non-fictie voor alle leeftijden, encyclopedieën, woordenboeken en atlassen gebruiken en spullen voor recreatieve activiteiten.

Onze boeken en educatieve projecten zijn gericht op een breed publiek; deze zijn o.a scholen, organisaties, universiteiten en de lokale gemeenschap.

 

SUPPORT US!

We hopen in het jaar 2019 – 2020 de bouw van het schoolproject (basisschool) te voltooien. Met uw steun en betrokkenheid kunnen we dit schoolproject realiseren. We investeren in de toekomst van kinderen en jongeren in Liberia. Je kunt ons op verschillende manieren helpen door deelname aan een activiteit, door een boek of  lesmateriaal te doneren of te helpen met de bouw van de school. We accepteren zeker ook financiële bijdragen. Die zijn ook bestemd voor de bekostiging van het boekentransport en de bouw van de school.

Nieuws

Contact

Aletha Wallace
Charles Coppensstraat 15
1560 Hoeilaart
0494436745
leef.foundation@gmail.com

Meer over Liberia Entrepreneur Educational Foundation