Oye Lena

Ons project ‘Oye LENA’ gaat via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegen. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien.

Peru, Zuid-Amerika

Ons project ‘Oye LENA’ gaat via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegen. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien. 

 

Oye LENA bestaat uit vier educatieve deelprojecten die in de praktijk samenhangen en, met 
uitzondering van LOCAL, doorgaan op dezelfde locatie. 

 

 1. Oye NIÑOS, naschools ONDERWIJSproject 
  Oye NIÑOS biedt sinds februari 2013 elke namiddag onderwijs aan kleuters in ons schoolgebouw buiten het centrum van Curahuasi. In 2017 begonnen we ook met lager en secundair onderwijs. Ondertussen verwelkomen we ongeveer een 60-tal kinderen. Zij krijgen bovendien een warme maaltijd en op regelmatige basis brengen we een bezoek aan de dokter en tandarts. We leggen in ons onderwijsproject de focus op meisjes, omdat zij minder kansen krijgen in de maatschappij.
 2. Oye JUNTOS, kinderen met of zonder beperking SAMEN;  
  In de voormiddag krijgen kinderen met een beperking individueel onderwijs en bieden we speciale activiteiten aan zoals Sherborne, snoezelen, kinesitherapie, … In de namiddag sluiten zij aan bij onze leerlingen zonder beperking.
 3. Oye LOCAL, werken aan beter onderwijs met de LOKALE BEVOLKING; 
  Binnen dit deelproject bouwen we contacten met de plaatselijke bevolking en plaatselijke organisaties uit. Oye LENA wilt enerzijds onderwijsthema’s behandelen, werkmethodes uitwisselen en anderzijds samenwerken met gezondheidsinstanties om te werken aan de volledige ontwikkeling van het kind.
 4. Oye MUNDO, werken aan een betere WERELD.  
  Oye LENA werkt voornamelijk met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn sleutelfiguren: dankzij hen slagen we erin om elke dag te doen wat we willen doen voor en met onze kinderen. In ruil geven we hen waarden zoals respect, eerlijkheid, teamgeest en positiviteit mee. We openen hun ogen. Met elke vrijwilligers bouwen we aan een eigen netwerk van Oye LENA ambassadeurs, wereldburgers die vervolgens hun steentje blijven bijdragen aan een betere wereld.
   

Vrijwilligers - stagiairs 

Het project werkt met veel vrijwilligers en stagiairs. Dit zijn niet alleen leerkrachten of studenten uit een pedagogische studierichting. Een zekere affiniteit met kinderen is van groot belang maar iedereen die onze kinderen wenst te helpen open bloeien is welkom. Daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar creatievelingen voor mooi beeldmateriaal en groene vingers voor onze moestuin. Bij elke kandidatuur kijken we wel naar de behoeftes van het project op dat specifieke moment.

Vacatures

Contact

Stefanie Van Erps
oyelena.peru@gmail.com
Shana Berrevoets
oyelena.belgie@gmail.com

Meer over Oye Lena