Oye Lena

Ons project ‘Oye LENA’ wil via onderwijs armoede en sociale ongelijkheid tegengaan. Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs, gericht op een optimale persoonlijkheidsontwikkeling, en dit ongeacht de eigen mogelijkheden en beperkingen of de plaats en cultuur waarin ze opgroeien.

Peru, Zuid-Amerika

Oye LENA bestaat uit vier educatieve deelprojecten, die in praktijk door elkaar lopen en allemaal doorgaan op  dezelfde site (buiten LOCAL).  

 

 1. Oye NIÑOS, naschools KLEUTERproject 
  Elke namiddag biedt Oye Ninos onderwijs aan 25 kleuters in een school buiten het centrum van Curahuasi. De kinderen ontvangen bovendien een warme maaltijd en er worden op regelmatige basis dokters- en tandartsbezoeken georganiseerd. We leggen in ons kleuterproject de focus op meisjes, omdat zij minder kansen krijgen in de maatschappij. Kleuters die afgestuurdeerd zijn (en ondertussen naar de lagere school gaan) zijn in de namiddag nog steeds welkom voor huiswerkbegeleiding en leuke activiteiten.
 2. Oye JUNTOS, kinderen met of zonder beperking SAMEN;  
  In de voormiddag krijgen kinderen met een beperking individueel onderwijs en worden er speciale activiteiten aangeboden zoals Sherborne, snoezelen, kinesitherapie, … In de namiddag sluiten zij aan bij de werking met de kleuters.
 3. Oye LOCAL, werken aan beter onderwijs met de LOKALE BEVOLKING; 
  Binnen Oye LOCAL proberen we contacten met de plaatselijke bevolking en plaatselijke organisaties uit te bouwen. Oye LENA wil enerzijds onderwijsthema’s behandelen, werkmethodes uitwisselen en anderzijds samenwerken met gezondheidsinstanties om te werken aan de volledige ontwikkeling van het kind.
 4. Oye MUNDO, werken aan een betere WERELD.  
  Oye LENA werkt voornamelijk met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn sleutelfiguren: dankzij hen slagen we erin om elke dag te doen wat we willen doen voor en met onze kinderen. In ruil geven we hen een aantal waarden mee (respect, eerlijkheid, teamgeest, positiviteit), openen we hun ogen en vullen we hun backpack met beelden en ideeën. Zo bouwen we langzaam maar zeker aan een eigen netwerk van ambassadeurs voor Oye LENA, een bende wereldburgers die ervoor kiezen om hun steentje bij te dragen om van onze wereld een betere plek te maken. 
   

Vrijwilligers - stagiairs 

Het project draait voornamelijk op vrijwilligers en stagiairs. Dit hoeven niet perse leerkrachten of studenten aan lerarenopleidingen te zijn aangezien er meerdere taken zijn op het project (bv. huishoudelijke taken, fotografen, andere vrijwillligers, …). Oye LENA screent deze vrijwilligers wel altijd naar de noodzaak van bepaalde taken.  

Vacatures

Contact

Stefanie Van Erps
oyelena.peru@gmail.com
Shana Berrevoets
oyelena.belgie@gmail.com

Meer over Oye Lena