Neem LzG op in jouw testament

Neem Leraars zonder Grenzen op in je testament. Zorg voor een wezenlijk verschil en help ons kwalitatief onderwijs in het Zuiden te ondersteunen.  

Onderwijs, vormingen en opleidingen zijn de belangrijkste hefboom voor duurzame ontwikkeling van elke samenleving. Een basisrecht voor elk kind en (jong) volwassene.  

Plaats LzG in je testament en ondersteun mee onze missie. Ook wanneer je er niet meer bent.

Er zijn heel wat verschillende manieren om LzG op te nemen in je testament. We geven hieronder kort de verschillende opties. 

Wens je nog wat meer informatie? Contacteer ons gerust, of laat je adviseren door je notaris voor jouw specifieke situatie.  

Wat is een legaat?  
Een legaat is een gift via een testament. Het is heel vaak een onderdeel van je testament waarin je schrijft dat je een bepaald voorwerp, som geld, ... nalaat aan een iemand. Legaten zijn dus een soort schenkingen via uw testament dus aan legatarissen. 
De legatarissen aan wie u iets nalaat, moet duidelijk genoemd worden bij naam. Dit kan een persoon zijn, maar ook een organisatie of instelling.  
Een legataris is niet hetzelfde als een erfgenaam, want zij ontvangen het legaat van de erfgenamen, maar hebben geen rechten op de rest van de erfenis. Alles wat niet apart is vermeld in een legaat, wordt verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen. 


Wat is een duo-legaat?  
In België moeten vaak hoge successierechten betaald worden. Wie een grote som geld erft, houdt daar vaak maar weinig van over. Door middel van een duo-legaat, kan een deel van uw vermogen aan LzG worden nagelaten en tegelijkertijd hoeven uw erfgenamen geen successierechten betalen.  

Met een duolegaat laat u (een belangrijk deel) van uw vermogen na aan een goed doel en een deel aan uw erfgenamen. Het goede doel neemt dan de successierechten van het deel van uw erfgenamen over. Heel vaak is de uitkomst dat de erfgenamen er uiteindelijk meer aan overhouden, dan wanneer er niets wordt geschonken aan een goed doel. 

Raadpleeg voor het aanmaken van een duo-legaat zeker jouw notaris. Er gaan altijd heel wat berekeningen aan vooraf. Enkel zo ben je zeker dat beide partijen voordeel zullen ondervinden.  
 

Wil je Leraars zonder Grenzen in uw testament plaatsen? Hou ons zeker op de hoogte, zodat we u kunnen bedanken én kunnen laten weten wat uw bijdrage betekent voor kwalitatief onderwijs in het Zuiden.