Fiscale attesten

We zijn met LzG erkend als vereniging voor het uitreiken van fiscale attesten voor giften bedoeld als hulpverlening aan ontwikkelingslanden. LzG heeft hiervoor met de aangesloten projecten een samenwerkingsovereenkomst. De fiscale vrijstellingen betekenen een belangrijke meerwaarde voor de aangesloten projecten.

LzG kreeg tot eind december 2019 de erkenning om fiscale attesten af te leveren aan personen die minstens 40 EUR per jaar hebben overgemaakt als “gift” op de rekening van Leraars zonder Grenzen. 

Dit betreft giften voor Leraars zonder Grenzen zelf, als voor de aangesloten projecten. Dit jaar zijn we volop bezig met de aanvraagprocedure voor afleveren van fiscale attesten bij de minister van Financiën. 

Wat betekent dit concreet? 

Iedereen die een gift stort (van minimaal 40 EUR op jaarbasis) aan Leraars zonder Grenzen of één van de aangesloten organisaties krijgt 45% terug via de personenbelasting in het daaropvolgende jaar. 

Voor een gift van 40 euro, betaal je eigenlijk maar 22 euro.

Om zeker te zijn dat je een fiscaal attest krijgt en jouw bijdrage terechtkomt bij het juiste project, is het belangrijk om een correcte vermelding te doen: “Gift aan LzG” of “Gift aan LzG voor Project X”.

Wanneer krijg je de fiscale attesten? 

De fiscale attesten worden steeds opgemaakt in de maand februari (in het jaar volgend op jouw gift). Het attest voor je belastingsaangifte kan je steeds eind februari of begin maart in je brievenbus ontvangen. Mocht je hier nog vragen over hebben, of je hebt je attest nog niet ontvangen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze penningmeester neemt dan spoedig contact met je op.