Fiscale attesten

LzG is erkend als vereniging voor het uitreiken van fiscale attesten voor giften bedoeld als hulpverlening aan ontwikkelingslanden. LzG heeft hiervoor met de aangesloten projecten een samenwerkingsovereenkomst. De fiscale vrijstellingen betekenen een belangrijke meerwaarde voor de aangesloten projecten.  LzG stort die giften maandelijks door naar de projecten mits een afhouding van 5% als administratiekost.  LzG verwerkt giften van zo’n 1400 schenkers over een 35 projecten.

Wat het project aanvangt met jouw gift communiceert het project zelf.  
LzG vraagt wel elk jaar aan de projecten een verantwoording van waaraan ze de giften hebben besteed.  Deze mogen in geen geval worden aangewend voor reis- of verblijfsvergoedingen.

Een gift resulteert een belastingvoordeel van 45% vanaf €40.    

LzG kreeg tot eind 2025 de erkenning om fiscale attesten af te leveren aan personen / bedrijven die minstens 40 EUR per jaar hebben overgemaakt als “gift” op de rekening van Leraars zonder Grenzen. 

Dit betreft giften voor Leraars zonder Grenzen zelf, als voor de aangesloten projecten. 
Het is echt van belang dat schenkers 2 zaken duidelijk vermelden: 

  1. het gaat om een 'individuele' gift voor LzG (dus geen opbrengsten van collectieve acties, ... )
  2. voor welk project is de gift bestemd

Op de overschrijving noteren schenkers dus "Gift voor LzG: naam project".  Indien echt nodig kan daar nog nadere precisering toegevoegd worden. Bvb. de naam van de leerling waarvoor de gift bedoeld is,  de naam van het deelproject, ...

Wat betekent dit concreet? 

Iedereen of elk bedrijf dat een gift stort (van minimaal 40 EUR op jaarbasis) aan Leraars zonder Grenzen of één van de aangesloten organisaties krijgt 45% terug via de belasting in het daaropvolgende jaar. 
Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan ofwel 10% van het totale netto- inkomen ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)

Bijvoorbeeld: voor een gift van €40 krijg je een belastingvoordeel van €18 en betaal jij eigenlijk maar €22. 

Om zeker te zijn dat je een fiscaal attest krijgt en jouw bijdrage terechtkomt bij het juiste project, is het belangrijk om een correcte vermelding te doen: “Gift aan LzG voor Project X”.

Wanneer krijg je de fiscale attesten? 

De fiscale attesten worden steeds opgemaakt in de maand februari (in het jaar volgend op jouw gift). Het attest voor je belastingsaangifte kan je uiterlijk eind maart in je brievenbus ontvangen. Mocht je hier nog vragen over hebben, of je hebt je attest nog niet ontvangen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze penningmeester neemt dan spoedig contact met je op.  
Globale info over fiscale attesten vind je op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften