Noordwerking

Uiteraard is ook de ondersteuning van de Noordwerking van alle aangesloten projecten van belang. Want zonder een stevige verankering hier in het Noorden, in combinatie met fondsenwerving is het niet evident om de Zuidwerking goed te laten verlopen. 

Hierbij alvast een kort overzicht van wat we allemaal aanbieden:

  • Via onze website geven we bekendheid aan onze doelstellingen, plannen en realisaties. Ook de aangesloten projecten kunnen via de LzG website hun eigen werking in het voetlicht brengen, alsook extra donaties ontvangen.
  • Via het verzenden van nieuwsbrieven en het gebruik van sociale media wil LzG de band met zijn sympathisanten onderhouden en verbreden.
  • Aanbieden van uitleenmateriaal
  • Afleveren van de fiscale attesten
  • Organisatie van studiedagen en workshops
  • Financiële gegevens van de vzw
  • Via Lzg vinden projecten en vrijwilligers/stagiaires uit de lerarenopleidingen en andere sectoren elkaar. Ervaren leerkrachten kunnen lerarenteams in het Zuiden, via vraaggestuurde vormingsprogramma’s versterken
  • Contacten tussen leerkrachten, verkennen van projecten, uitwisselingen tussen scholen in het Zuiden en scholen als verrijking voor beide partijen.