Zuidwerking

Jaarlijks bereiken onze aangesloten projecten, via hun nauwe contacten in hun projectregio’s een aanzienlijk aantal leerlingen en leerkrachten.

De vormingsactiviteiten en coaching, de uitwisseling van ervaringen tussen leerkrachten wereldwijd werkt motiverend en resulteert in beter kwaliteit in het onderwijs. De schoolresultaten en de toekomstperspectieven van de leerlingen gaat er in de betrokken scholen op vooruit.

Concreet stellen we voor de aangesloten projecten didactische tools ter beschikking voor hun gebruik in het Zuiden en bieden hen hierbij ondersteuning in pedagogische en didactische knowhow.

Concreet via: 

Vanuit de vastgestelde noden en concrete vragen vanuit het Zuiden worden aangepaste leermiddelen ontwikkeld, uitgeprobeerd, bijgestuurd en uitgewisseld. De gelijkwaardigheid tussen collega-leraars is cruciaal. Zonder dat we ook betuttelend moeten overkomen, want de aanpak en mogelijkheden tussen Noord en Zuid zijn uiteraard heel erg verschillend.