Missie

Met een fijne groep en gemotiveerde Raad van Bestuur zijn we klaar om nog verder te groeien en de aangesloten projecten die allen werken rond kwalitatief onderwijs in het Zuiden nog beter te ondersteunen. 

LzG gelooft in de kracht van onderwijs, vorming en opleiding als hefboom tot ontplooiing, als het beste instrument voor duurzame ontwikkeling van elke samenleving. Dit zowel voor kinderen,(jong)volwassenen, voor het individu als voor de gemeenschap.

LzG gelooft dat onderwijs in brede zin bijdraagt tot een meer rechtvaardige wereld, steeds met respect voor eigenheid en cultuur voor alle partners in het Zuiden. Via de kracht van samenwerking tussen leraars in Vlaanderen en leraars in landen en regio’s in ontwikkeling.

LzG wil leraars en allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren.

LzG is dé organisatie van Vlaanderen, die alle aangesloten projecten ondersteunt in hun Noord- en Zuidwerking.  

  • LzG ondersteunt ongeveer 50 Vlaamse educatieve projecten in ontwikkelingslanden, zowel in Azië, Afrika als Zuid-Amerika. Met als uiteindelijke doel de zelfredzaamheid van alle projecten.
  • LzG versterkt de competenties van leraren, directies, …  in ontwikkelingslanden, zodat de kwaliteit van hun werk en het effect ervan op kinderen en (jong)volwassenen toeneemt.
  • LzG onderneemt acties die gericht zijn op de ondersteuning van de projecten in de meest brede zijn.

Concreet  betekent dit: 

  • de solidariteit bevorderen tussen leraars hier en leraars in ontwikkelingslanden, in een geest van solidariteit, gelijkwaardigheid en pluralisme, en met respect voor de culturele eigenheid van alle betrokkenen;
  • leraars en allen die onderwijs (vorming en opleiding) belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren;
  • samenwerken met organisaties met gelijkaardige doelstellingen.

Ben je net als ons overtuigd van het belang van kwalitatief onderwijs wereldwijd?

Aarzel niet om te kijken hoe ook jij kan helpen !